30 Aug 2018 Make all host servers (HP-UX servers) managed servers on Server Automation. For vPars: Install the Virtual Partitions product on the host server.

4090

Programmets innehåll. Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) vänder sig till dig som redan har ämnesstudier från universitet/högskola inom samhällsvetenskap eller humaniora och vill komplettera dessa med studier inom det pedagogiska och didaktiska området för att få den kompetens du behöver för att bli behörig att undervisa i dina ämnen och få en lärarexamen mot årskurs 7-9

Anmäl dig nu Platserna fördelas procentuellt per urvalsgrupp (grupp 1 70 %, grupp 2 30 %). 1. Lärarexamen  Urvalsgrupp HP, en fråga Utbildning och studier. Om det står låt oss säga 1,6 i urvalsgruppen för högskoleprovet på ett program (t.ex. Hejsan! Jag är inne och kollar på antagningsstatistik och där "HP" alltså högskolepoängen brukar stå så står det istället på denna utbildning  i urvalsgrupp BII (Här ingår du som har gymnasieexamen och som kompletterat för behörighet) och 0.95 i urvalsgrupp HP (högskoleprov). Antagning och urvalsgrupper för högre studier De som blir antagna i denna grupp, urvalsgrupp HP, har också minst en tredjedel av platserna  För att komma in urvalsgrupp HP (högskoleprovet) brukar kravet inte vara lika extremt.

Urvalsgrupp hp

  1. Lonelistor kommun
  2. Arkitektskola lund

Urvalsgrupper Urvalsgrupper . Följande urvalsgrupper används vid Uppsala universitet och aktuella urvalsgrupper anges på de sökandes antagningsbesked. HP - Högskoleprov AP - Tidigare akademiska poäng AU - Alternativt urval SA - Sen anmälan ÖS - Övriga sökande. Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats. Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i företagsekonomi vid Stockholms universitet antagningspoängen 20.16 i urvalsgrupp BI, 19.61 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

1,5 högskolepoäng (hp) motsvarar en veckas heltidsstudier. En termins Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (urvalsgrupp TN). I urvalsgruppen 

Antalet antagna: 40. Reserver: 1288. □ Läkarprogrammet Uppsala Universitet, höstterminen 2013.

Urvalsgrupp hp

Hej alla, jag gick ut gymnasiet i somras med 18,1. Jag har under hösten läst Engelska 7 på komvux. betyder det att mitt meritvärde kommer bli 

Behovet av utbildade förskollärare är stort. Din kompetens behövs för att framtidens barn ska få en bra start i livet. Urvalsgrupp: Alla värden (23) Anmälningskod Utbildningens namn Behriga Antagna Reserver Urvalsgrupp Lägsta Antagna Reserver antagningspoäng i urvgrp i urvgrp LU-19000 Kandidatprogram i journalistik 142 40 19 APGR 165,0 12 19 BF - BI 19,22 11 17 BII 20,04 1 5 HP 0,90 16 12 Förskollärare är ett kreativt och omväxlande yrke med ledaransvar.

Urvalsgrupp hp

HP - Högskoleprov AP - Tidigare akademiska poäng AU - Alternativt urval SA - Sen anmälan ÖS - Övriga sökande.
Biltema göteborg adress

Urvalsgrupp hp

På Humanioraprogrammet studerar du människan som kulturell varelse i ett samhälle som blir allt mer komplicerat. Det ger dig en stabil grund för alla yrken där man behöver kunna analysera, tänka kritiskt och kommunicera. Urvalsgrupp: Alla värden (23) Anmälningskod Utbildningens namn Behriga Antagna Reserver Urvalsgrupp Lägsta Antagna Reserver antagningspoäng i urvgrp i urvgrp LU-19000 Kandidatprogram i journalistik 142 40 19 APGR 165,0 12 19 BF - BI 19,22 11 17 BII 20,04 1 5 HP 0,90 16 12 Urvalsgrupp: Högskoleprov (HP) Poäng: 1.35 Antagna: 36: Studietakten är också högre eftersom vi mest läser kurser på 7,5 hp som bara håller på i cirka Farmakokinetik och farmakodynamik, 7 hp Galenisk och fysikalisk farmaci I, 3 hp Professionell utveckling 3: Receptarien som granskare av läkemedelsinformation, 3 hp Galenisk och fysikalisk farmaci II, 8,5 hp Farmakognosi och läkemedlens ursprung, 5,5 hp Farmakoterapi, 6,5 hp Farmakoepidemiologi och hälsoekonomi med statistik, 6,5 hp HP Högskoleprov - ditt provresultat får vara max fem år gammalt och du måste ha fått lägst 0,1 poäng. APGR Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag för utbildning på grundnivå 7-165 hp.

ÖS. ÖREBRO UNIVERSITET. KARLSTAD UNIVERSITET. Antagningspoäng Antagna. Reserver Urvalsgrupp.
Förtidspension sverige

Urvalsgrupp hp

När urval med hänsyn till särskilda skäl tillämpas ska hänsyn tas till de särskilda skäl som behöriga sökande åberopar enligt följande: 1. att den sökandes meriter inte kan bedömas på lämpligt sätt enligt de urvalsgrunder som anges dvs. a) medicinska eller liknande åberopade skäl som den sökande inte kunnat råda över samt har negativt påverkat/begränsat dennes

I betygsurvalet prövas de sökande i tre urvalsgrupper, beroende på utbildningsbakgrund, och om de har kompletterat sina betyg i efterhand.