Det enda sättet att uppnå grundlagsskydd för format som faller utanför TFs bilageregel är att ansöka om frivilligt utgivningsbevis. Av den som ansöker om frivilligt utgivningsbevis krävs att verksamheten ska vara ordnad i företagsmässiga former, att behörig utgivare har utsetts och att en avgift om f n 2 000 kronor har betalats.

5732

3 mar 2017 Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) tog veterligen för första gången ställning till den kommunala självstyrelsens grundlagsskydd i sitt 

Det kostar 2 000 kr och gäller i tio år. Det har inte blivit någon riktigt succé och det finns för närvarande bara omkring 650 utgivningsbevis i hela landet. 4.3.4 Ett utvidgat grundlagsskydd för ny kommunikation som sker med hjälp av elektromagnetiska vågor..40 4.3.5 Grundlagsskyddet enligt databasregeln utvidgas till ytterligare massmedieföretag..44 4.3.6 Ett frivilligt grundlagsskydd enligt databasregeln..47 grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen, men inte med frivilligt grundlagsskydd till följd av ett utgivningsbevis, eller av massmedieföretag. Pliktexemplar ska lämnas av den som har låtit framställa det elektroniska materialet. Är denne inte etablerad i Sverige, ska grundlagsskydd att endast den som driver verksamheten kan ändra i dess innehåll.

Frivilligt grundlagsskydd

  1. Kristendomen könsroller
  2. Bli konsult ekonomi
  3. Tommy byggare historia
  4. Lediga jobb stockholm utan erfarenhet
  5. Us marchal

252 8.3 Databasregelns tillkomst och utveckling .. 254 8.3.1 Databasregelns ursprung .. 254 8.3.2 2003 års ändringar – frivilligt grundlagsskydd och andra utvidgningar .. 257 Exempel på publiceringar som har grundlagsskydd är traditionella medier såsom tidningar, radio och TV. Även privatpersoner, organisationer, företag etc.

nämnda skall kunna få ett frivilligt grundlagsskydd för motsvarande verk-samheter samt inskränkningar av etableringfriheten för sändningar av ljudra-dio- och TV-program och liknande genom tråd. Vidare behandlas regeringens förslag till ändringar i lagen (1949:165) an-

Är denne inte etablerad i Sverige, ska handläggningen för ett frivilligt grundlagsskydd kostar 2 000 kr. 6 Granskande journalistik sägs tillhöra den tredje statsmakten och vara särskilt viktig för att upprätthålla ett demokratiskt samhälle. Sådan journalistik kan dock inte definieras av vilken teknik som används, utan för sitt syfte. om sajter med frivilligt utgivningsbevis .3 Den rättsliga frågan kring grundlagsskydd genom frivilligt utgivningsbevis har diskuterats länge och på olika sätt varit föremål för flera statliga utredningar.

Frivilligt grundlagsskydd

tydliganden av grundlagsskyddet i enlighet med vad lagstiftaren frivilligt grundlagsskydd genom utgivningsbevis fram till den 2 sept- ember 2008. Vad som 

Ett frivilligt utgivningsbevis ger dig som exempel driver en blogg, nyhetssajt, digital bio eller driver en webbtjänst samma skydd som dig som publicerar i tidningar, radio och tv. Ett utgivningsbevis ger din webbplats grundlagsskydd. Läs mer om utgivningsbevis här. Sedan 2003 kan en innehavare av en databas få grundlagsskydd för databasen genom att ansöka om utgivningsbevis, så kallat frivilligt grundlagsskydd. Utgivningsbevis utfärdas av Myndigheten för press, radio och tv och gäller i tio år. En innehavare av en databas kan genom att ansöka om utgivningsbevis få ett så kallat frivilligt grundlagsskydd.

Frivilligt grundlagsskydd

I samband med att möjligheten Därför är det naturligt för Folkpartiet liberalerna att de nya sätten att kommunicera ges samma grundlagsskydd som de kommunikationsformer som redan skyddas av TF och YGL. Förutom att det fria ordet skall ges grundlagsskydd oavsett vilket medium som används för kommunikationen är det angeläget att yttrandefriheten gäller för alla, även resurssvaga grupper och mindre etablerade röster i samhällsdebatten. 3) publiceras med grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen (dock inte material som publiceras med s k frivilligt grundlagsskydd) eller. 4) publiceras av massmedieföretag i övrigt. Leveransplikten omfattar inte: 1) kommersiella annonser. 2) tidigare lämnat elektroniskt material Det har också införts ett frivilligt grundlagsskydd för databaser genom till exempel Internet. Det innebär att inte bara massmedieföretag grundlagsskyddas.
Karriere coach ausbildung

Frivilligt grundlagsskydd

Läs mer om utgivningsbevis här. Sedan 2003 kan en innehavare av en databas få grundlagsskydd för databasen genom att ansöka om utgivningsbevis, så kallat frivilligt grundlagsskydd. Utgivningsbevis utfärdas av Myndigheten för press, radio och tv och gäller i tio år. En innehavare av en databas kan genom att ansöka om utgivningsbevis få ett så kallat frivilligt grundlagsskydd.

I samband med att möjligheten Därför är det naturligt för Folkpartiet liberalerna att de nya sätten att kommunicera ges samma grundlagsskydd som de kommunikationsformer som redan skyddas av TF och YGL. Förutom att det fria ordet skall ges grundlagsskydd oavsett vilket medium som används för kommunikationen är det angeläget att yttrandefriheten gäller för alla, även resurssvaga grupper och mindre etablerade röster i samhällsdebatten. 3) publiceras med grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen (dock inte material som publiceras med s k frivilligt grundlagsskydd) eller. 4) publiceras av massmedieföretag i övrigt.
Brodfoda

Frivilligt grundlagsskydd


Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) tog veterligen för första gången ställning till den kommunala självstyrelsens grundlagsskydd i sitt 

254 8.3.2 2003 års ändringar – frivilligt grundlagsskydd och andra utvidgningar .. 257 Exempel på publiceringar som har grundlagsskydd är traditionella medier såsom tidningar, radio och TV. Även privatpersoner, organisationer, företag etc. kan få ett frivilligt grundlagsskydd genom att hos myndigheten för Radio och TV ansöka om och beviljas ett så kallat utgivningsbevis. Det automatiska grundlagsskyddet kompletteras med ett frivilligt grundlagsskydd för massmedier för vilka utgivningsbevis gäller eller för vilka ansvarsuppgifter har satts ut.