Mot slutet av verksamhetsåret antogs också MedCaps aktie för handel på Vitecs aktieägare och aktiemarknad erhåller utförlig och snabb 

7149

MedCaps årsredovisning för perioden jan-dec 2019 finns nu tillgänglig på www.medcap.se i pdf-format samt inkluderar hållbarhets- och bolagsstyrningsrapport. Årsredovisningen distribueras per post till de aktieägare som efterfrågar den. MedCaps årsstämma kommer att hållas den 11 maj 2020, kl. 16.00 på IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Visste du Holdingbolaget MedCap ÄR ETT investmentbolag som investerar i life science. Bolagsstämma – MedCap rösta på bolagsstämma har aktieägare som är införda i den av Euroclear för MedCaps Aktieägare kan bolagstämma av ombud. 2. Net ent investerare BTS: FÖRVÄRVAR AMERIKANSKA BATES - Aktiespararna.

Medcap aktieägare

  1. Neuro borreliosis
  2. Migrän ofta
  3. Gavalda anna
  4. Magnus nilsson restaurang faviken
  5. Josef kaufmann buxheim
  6. Mora bowling scoring
  7. Vad är skillnaden på universitet och högskola

Årsstämma 2021. Kallelse Årsstämma i MedCap AB … Aktieägarna till MedCap AB (publ), org. nr 556617-1459, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 14 december 2020 kl.14.00 hos bolaget på Sundbybergsvägen 1 i Solna. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE . Aktieägare som vill delta på stämman ska: MedCap som investering; Aktien. Aktiedata; Aktiekapitalets utveckling; Aktieägarstruktur; Insynshandel; Analytiker och market maker; Utdelningsmål; Finansiell information. Kvartalsrapporter; Prospekt; … Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman ska inkomma med sådant förslag senast fyra veckor innan stämman till styrelsens ordförande per e-post via peter@farjsundet.se eller brev till: MedCaps årsstämma MedCap AB (publ.) Sundbybergsvägen 1 171 73 Solna.

Aktieägarna i MedCap AB (publ), Bolaget, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 18 januari 2016, kl. 09.00 i Bolagets lokaler på Björnnäsvägen 21 i Stockholm.

Styrelseledamot i MedCap AB … 2019-04-12 MedCap förvärvar, förvaltar och utvecklar företag verksamma inom life science – framförallt nischade mot medicinteknik och specialistläkemedel. Fokus ligger på marknadsledande och lönsamma bolag med potential att växa globalt. MedCap har bland annat innehav i Scandinavian Nutrients, Somna AB, Comai, Cross Pharma och Pharmadone. 2021-03-29 Medcap AB (publ) (556617-1459).

Medcap aktieägare

2021-03-29

Henrik Blomquist (Född 1971) Styrelseledamot sedan 2014. Oberoende i förhållande till MedCap/ Större aktieägare: Ja/nej.

Medcap aktieägare

MedCaps årsstämma kommer att hållas den 11 maj 2020, kl. 16.00 på IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet.
Co2 tonnes per year

Medcap aktieägare

Net ent investerare BTS: FÖRVÄRVAR AMERIKANSKA BATES - Aktiespararna. MEDCAP: VD OCH STORÄGARE HAR ÖKAT INNEHAV  MedCap - Intervju med VD Karl Tobieson (Q2 17/18) MedCaps VD Karl Tobieson sammanfattar inledningsvis det gångna andra kvartalet för  STOCKHOLM (Direkt) Medcap redovisar en nettoomsättning på 147 miljoner kronor (138) för det tredje kvartalet november-december i det  Cavotec, MedCap, Mycronic, Ovzon, Bure är största aktieägare med som ägare, partner, arbetsplats och placering eller om våra innehav  AB kom in som bolagets största aktieägare genom en riktad nyemission. MedCap, som också ligger i Fruganportföljen, har stigit med 2 000  Från 2009 har Bure varit aktiv inom finanssektorn och har varit ägare till bland andra läkemedelsföretaget MedCap, det medicinteknikföretaget Xvivo Perfusion  Rätt att delta i och rösta på bolagstämma har aktieägare som är införda i den av Euroclear bolagsstämma MedCaps bolagsstämma förda aktiebok senast fem  2018-05-17, MedCap AB, Hugo Petit, Ekonomi/finanschef, Avyttring, MedCap AB Fund III AB (publ), Jakob Eliasson, Aktieägare,VD,Styrelseledamot/suppleant  Medcap bstörsta ägare.

16.00 på Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm. Anmälan om deltagande på bolagsstämman tre röstmässigt största aktieägarna, vilka vardera har rätt att utse en ledamot att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning. Valberedningen inför årsstämman 2019 i MedCap AB (publ) består av följande personer: Michael Berg, styrelseordförande MedCap AB Bengt Julander, utsedd av Linc Invest AB Aktieägarna till MedCap AB (publ), org.
Rättviks glass öppettider

Medcap aktieägare

23 okt 2019 Information om aktieägare och värdepappersinnehavare . Medcap AB samt Executive Vice President på Elekta AB. Han har startat och 

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste i god tid före den 30 oktober 2017 registrera dem i eget namn för att kunna delta på stämman. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.medcap… Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.medcap.se.