Tillsammans med förslaget på likvidator bör man bifoga en meritförteckning över den föreslagnas kompentens och erfarenhet. Denne måste såklart vara lämplig för uppdraget och får normalt inte ha ingått i bolagets ledning eller varit aktieägare.

4070

likvidationsmässiga likvidationsmässigt likvidator likvidatorer likvidatorerna meriterings meriterna meriternas meriters meritförteckning meritförteckningar 

Jag intygar härmed att uppgifterna ovan lämnats sanningsenligt Datum: Sökandens namnteckning Namnförtydligande . Nationell Arkivdatabas. Arkiv - Meritförteckningar. Förvaras: Krigsarkivet.

Meritförteckning likvidator

  1. Angler gaming avanza
  2. Letecia stauch affidavit

Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn. Lyssna. Högsta examen: Filosofie licentiat KTH 2013 2. Styrkt meritförteckning (CV) inklusive namn på referenspersoner . Redogör för dina meriter. Utgå gärna från de anvisningar för sakkunnigutlåtande som är fastställt i Anvisningar till sakkunniga se (kapitel 4).

Styrkt kopia av en likvidator som var med på mötet ang att avsluta föreningen * Meritförteckning på Likvidatorn till föreningen * 12 månaders 

Anton Eksell 2008, alla bilder och annan data tillhör ägaren av Frivillig likvidation, Aktiebolag SVAR. Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Meritförteckning likvidator

Skrifterna Bilagor till meritförteckning: Betyg, intyg e d, inkl bevis på avlagd . doktorsexamen Två giltiga vidimeringar på kopior av betyg, intyg etc . 6 Om ni väljer att själva föreslå en egen likvidator så bifoga en meritförteckning på denne som styrker den erfarenhet och kompetens som krävs för att hantera en likvidationsprocess.

Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. MERITFÖRTECKNING FÖR LÄKARE vid ansökan om tjänst. 1 Personuppgifter. Efternamn, förnamn Personnummer (10 siffror) Adress Postnr och ortnamn Telefon, bostad Innehar tjänst / förordnande som - vid Telefon, arbete . 2 Utbildning . Läkare med svensk grundexamen Läkare med examen avlagd utanför Sverige År, mån, dag År, mån, dag Meritförteckning.

Meritförteckning likvidator

Ange tre till fem referenspersoner (namn, kontaktuppgifter, titel ochtjänsteställe). Styrk d … Meritförteckning. Read in English Skriv ut.
Lediga jobb produktägare göteborg

Meritförteckning likvidator

likviduslinje. likvidustemperatur meritera.

Det viktiga är att kompetens och erfarenhet finns, och att denna redogörs för i en speciell sorts meritförteckning. Sedan är det alltså upp till Bolagsverket att  Likvidationen innebär att bolagets verksamhet avvecklas samt att tillgångarna I det fall bolaget föreslår en Likvidator ska en meritförteckning bifogas till  Bolaget kan lämna förslag på lämplig likvidator till Bolagsverket. Det krävs Bifoga en meritförteckning över den föreslagne likvidatorn med information som är  Till skillnad från ett CV så är en meritförteckning mycket snävare och du ska helt enkelt sikta på att spalta upp dina utbildningar och tidigare jobb i punktform på  Om förslag till likvidator finns ska en kortare meritförteckning som visar likvidatorskompetens skickas med (om vi inte redan har uppgifterna). •.
Csm semester dates

Meritförteckning likvidator


likvid/AOPHQDY likvidation/AHDvY likvidationsmässig/OY likvidator/AEHY meritering/ADGY meritförteckning/ADGvY meritlista/EAGY meritokrati/EAY 

Men, i vissa fall vill de ha en förteckning av dina meriter. 2019-01-03 Den önskade likvidatorns meritförteckning. Registreringsavgiften på 1000 kr skall betalas. Bolagsverket granskar handlingarna samt kallas på okända borgenärer under 6 månader. Likvidatorn går in i styrelsens och den verkställande direktörens ställe och har till uppgift att genomföra likvidationen. Bifoga en meritförteckning över den föreslagne likvidatorn med information som är betydelsefull för uppdraget, exempelvis utbildning, tidigare uppdrag som likvidator, erfarenhet av obeståndsjuridik. Om ni väljer att själva föreslå en egen likvidator så bifoga en meritförteckning på denne som styrker den erfarenhet och kompetens som krävs för att hantera en likvidationsprocess.