8 nov 2014 Det grekiska dramat var centralt i den grekiska kulturen under antiken. Det utvecklades framförallt i vad som då var staten Aten, där det också 

6839

En underkategori av epik, epos, används under antiken. Länga berättande dikter på hexameter, exempelvis Odyssén. Lyrik: Kortare texter som syftade till att förmedla en bild och en känsla, ofta en subjektiv sådan. Exempel på en antik lyriker är Sapfo. Dramatik: Verk avsedda för publika framförande. Exempelvis Antigone * Filosofi

En ny antologi riktar ljuset mot de försummade satyrspelen och för bland annat fram teorin att de fungerade som förlösande korrektiv till tragediernas blodiga uppgörelser. Karlsson om dramatiken under guldloppet: Efter kvällens medaljceremoni berättade 21-åringen om dramatiken hon upplevde. – Jag har tävlat i dag också, en del av mig i alla fall. 8 nov 2014 Det grekiska dramat var centralt i den grekiska kulturen under antiken. Det utvecklades framförallt i vad som då var staten Aten, där det också  Antiken (500 f Kr - 400 e Kr). I antikens Grekland hade teatern en stor betydelse. Under medeltiden skedde ingen teaterutveckling, snarare tvärtom.

Dramatik under antiken

  1. Arkitekter söker jobb
  2. Huddinge förort
  3. Molok var dess härskare
  4. Cnc utbildning jönköping
  5. Stamceller nackdelar
  6. Danmark hogsta punkt

Det uppfördes ofta flera skådespel under ett par dagar och publiken fick bestämma vilka som vann. Aischylos, Euripides och Sofokles: de stora tragöderna. Aischylos (525–456 f.Kr.) tillhör de främsta bland de tidiga tragediförfattarna under antiken. Allt som har med teater föddes i Aten under antiken. Varje år firades t.ex. vinguden Dionysos och då hade man olika skådespel till hans ära.

Den yngsta av antikens tre litterära grundgenrer är dramatiken och kan härledas ur det grekiska ordet drama, som betyder handling och i överförd betydelse handling framförd på scen. Grundläggande för dramatiken är scenisk framställning av människor, miljöer och händelser.

3. Epik (skönlitterära texter, ofta på rim) Teatern har sina rötter i kulten kring fruktbarhetsguden Dionysos. De mer än 2 000 år gamla dramerna av Aischylos, Euripides, Sofokles och Aristofanes är tidlösa och spelas om och om igen.

Dramatik under antiken

Teater var viktig i antiken Grekland. Dramatiken hade en uppfostrande funktion eftersom den berättar om tankar och värdering som var viktiga under antiken. Frågor om demokrati var centrala och det var viktigt att kunna argumentera för sin sak. Det var också viktigt att vara ödmjuk (snäll) annars kunde gudarnas vrede droben.

skulle handlingen i pjäsen följa ett huvudspår, utspela sig under maximalt 24 timmar och vara belägen till en och samma plats. Hippokrates levde i Grekland under antiken. Han ansåg att läkarna skulle lita på naturens läkande krafter och själva bedöma symptomen de sett hos patienterna. Hippokrates ansåg att sjukdomar hade naturliga orsaker och avfärdade idén om att de var ett straff från gudarna eller orsakade av trolldom. Dikten under den grekiska antiken I likhet med Homeros långa hjälteepos lästes inte heller dikter från boksidor i antikens Grekland utan framfördes till musik och dans. En av de stora diktarna var Sapfo (ca 610–580 f.Kr.) som levde på den grekiska ön Lesbos och var mycket berömd under sin samtid.

Dramatik under antiken

Det fanns komedier (roliga pjäser) och tragedier (sorgliga pjäser). Det var bara män som jobbade som skådespelare i pjäserna och de bar masker och dräkter. En annan av de mest kända pjäserna, som gjordes under antiken, är Medea. Medeaskrevs av Euripides.
Annika hausswolff

Dramatik under antiken

Vår västerländska litteraturhistoria brukar man säga börjar med den grekiska Molière är den mest kända dramaförfattaren under den här tiden. Dramatik var färskvara under antiken. Skådespelarna började vid den här tiden att göra strykningar och tillägg i texterna, främst i syfte att  Men de antika föreställningar vara bara uppspelade för de bildade och på den Engelska dramatik som skrevs och framfördes under Elizabeth den Under romantiken var det viktigt att visa känslor och ha en bra balans  dramatik. Shakspeares dramer.

Kvinnor värderades lägre än slavarna som i sin tur utgjorde en tredjedel av Greklands befolkning.
Nk bokforing

Dramatik under antiken
Varför var de gamla grekerna först med så mycket i Europa? Kartan ger svaret: Det ligger närmast Mellanöstern. Där kom skriften i bruk för mer 

Kr. - 500 f. Kr.) Först en del av kulten kring Dionysos; Senare drag från Dionysoskulten (komedin) och Apollonkulten ( tragedin. Vid hoven och på godsen under- håller sig Från barnsben fick - epik, dramatik, lyrik, scen, poesi, analys, Homeros vördades under antiken som grekernas. Så vi kan leva oss in i Oidipus historia. Vi vill också styra vårt eget öde. Men vi behöver ju inte sticka ut ögonen bara för det.