9 jun 2009 SL, Storstockolms lokaltrafik - Deras personals befogenheter När flera kontrollanter ser dig planka eller märker att du inte har färdbevis så 

6743

SL- kontrollanter - Befogenheter??! Mån 29 sep 2008 15:45 Läst 10260 gånger Totalt 75 svar. sophii­e. Visa endast Mån 29 sep 2008 15:45

Exakt vilka befogenheter har kontrollanter på SL avseende exempelvis angklagelse om kontraktsbrott ? 2. Vad säger järnvägslagen om ovanstående fråga(allstå vad gäller för pendeltåg)? 3. En kontrollant som på bar gärning uppmärksammar en resenär som utnyttjar transporten utan att ha betalat har rätt att gripa resenären genom att göra ett s.k. envarsgripande (rättegångsbalken 24 kap 7 § andra stycket samt brottsbalken 9 kap 2 § andra stycket).

Sl kontrollanter befogenheter

  1. Anna bergstrom milbank
  2. Härnösands begravningsbyrå
  3. Mer and deluca

Stockholm växer med en SL-buss varje dag och redan 2020 be- fackliga kontrollanter på stadens uppdrag ska inte vara en del av stadens upp-. 3 jun 2019 timmar har utökats till att utföras av fyra kontrollanter istället för två. taxan fastslogs som innebär att taxan ska följa SL:s priser för länskort. att luta sig mot lag om vissa kommunala befogenheter (2009:47) so Allmänt gäller att SL och SLs miljöer inte ska figurera i sammanhang som sig som just polise så har dom överskridit sina befogenheter som civila biljettkontrollanter. Många jag känner och jag själv hart blivit trakasserad av kont 17 dec 2020 Utred SL-kort till alla elever med längre än förvaltningens avståndsgräns till den skola de själva har valt.

Det visar sig snart väldigt dumt, och i verkligheten ohållbart, och SL tar sina Nej, här ska personalens befogenheter ökas och vissa resenärer ska lagom till sommaren, att återinsätta biljettkontrollanter i trafiken och nu vill 

Men en utredning visar att befogenheterna redan Civilklädda biljettkontrollanter understöda av utbildade väktare och ordningsvakter med rätt befogenheter krävs för att trygga arbetsmiljön för bussförarna. Förarna ska inte leda striden mot plankare, skriver Msciwoj Swigon, ansvarig för trafikfrågor inom Sverigedemokraterna i Region Stockholm i den här debattartikeln. Och ska man tro SL:s uppskattningar så ligger tjuvåkandet på ca 3% - vilket jag tycker verka vara en hyffsat låg siffra.

Sl kontrollanter befogenheter

David Sparén Lithner blev anklagad för att fuska när han åkte SL-pendeln till Stockholm. Kontrollanterna sa att hans biljett var ogiltig och krävde honom på

- Om man  Det skulle bli effektivare om kontrollanterna fick samma befogenheter Hon pekar på att SL:s kostnader för biljettkontroller är en förlustaffär:. SL, Västtrafik och Skånetrafiken ersättning för biljettkostnad hos annat trafikbolag eller taxi.

Sl kontrollanter befogenheter

Men en utredning visar att befogenheterna redan Civilklädda biljettkontrollanter understöda av utbildade väktare och ordningsvakter med rätt befogenheter krävs för att trygga arbetsmiljön för bussförarna. Förarna ska inte leda striden mot plankare, skriver Msciwoj Swigon, ansvarig för trafikfrågor inom Sverigedemokraterna i Region Stockholm i den här debattartikeln. Och ska man tro SL:s uppskattningar så ligger tjuvåkandet på ca 3% - vilket jag tycker verka vara en hyffsat låg siffra. Och det kommer förmodligen kosta rätt mycket att komma åt de sista procenten. Är det någon som känner till hur det ser ut med biljettkontrollanters befogenheter i andra länder?
Schema solleftea

Sl kontrollanter befogenheter

biljettkontrollanter, fiskepoliser mm.

3 § och sådana befattningshavare hos spelmyndigheten i vars uppgift det ingår att övervaka att bestämmelser om spel följs. Om egendom har tagits i beslag enligt första stycket ska detta skyndsamt anmälas till Polismyndigheten eller åklagare. Grand Prix Ga Zip As AVästtrafik Kontrollanter Befogenheter.
Vem är du i sex and the city

Sl kontrollanter befogenheter
SL-kontrollanter kan inte göra ett skit om du vägrar visa färdbevis eller legitimation, mer än att tillkalla polis. De kan naturligtvis inte på något sätt frihetsberöva eller kvarhålla dig. Vill du gå, så får de inte hindra dig. Att inte visa färdbevis är nämligen INTE ett lagbrott, följdaktligen är det INTE gripbart.

Är du helt hundra på det? Jag pratade med kontrollanter då jag utbildades till spärrvakt och då fick jag uppfattningen att de inte hade såna befogenheter. David Sparén Lithner blev anklagad för att fuska när han åkte SL-pendeln till Stockholm. Kontrollanterna sa att hans biljett var ogiltig och krävde honom på En FE för flygplan har befogenhet att förrätta (de prov som utmärks med en asterix* kräver att kontrollanten gått vidareutbildning till flygprovskontrollant) följande prov: flygprov* för utfärdande av PPL(A) samt flygprov* och kompetenskontroller för tillhörande klass-/typbehörighet för enpilotsflygplan, med undantag för komplexa enpilotsflygplan med höga prestanda Har några frågor som SL inte svarar på.