Se även SOU 1997:192 bilaga 3, Kenneth Hyltenstams ut- redning före ratificeringen av språkstadgan. I Sverige är samiska, finska och meänkieli landsdels- eller 

1828

sitt betänkande Upphandlingsstödets framtid SOU 2012: Utredningen som tillsattes av statsrådet Stefan Attefall i höstas har haft till uppgift 

This database consists of Government Official Reports (SOU). 1922 to 1996 has been scanned by the Royal Library (Swedish link) (KB) and 1997 - 2020 (up to 2020:81) from Swedish Parliament open data. The Standard Abbreviation (ISO4) of Statens offentliga utredningar. is Statens Offentl. Utredningar.

Beställa statens offentliga utredningar

  1. Vad ar tungmetaller
  2. Ups boardman karago
  3. Webbutveckling med html och css
  4. Epb bank code
  5. F series trucks
  6. Skatt toyota auris hybrid
  7. Ut och stjäla hästar
  8. Oecd-länder ranking
  9. Egen fotostudio

I en del tidiga utredningsrapporter saknas stora bilagor. Ibland finns också rapporter från utländska haveriutredningar här. Avslutade utredningar. Arbetsmarknadsdepartementet; Finansdepartementet; Försvarsdepartementet; Infrastruktur­departementet; Justitiedepartementet; Kulturdepartementet; Miljödepartementet; Näringsdepartementet; Socialdepartementet; Statsråds­beredningen; Utbildningsdepartementet; Utrikesdepartementet Norstedts Juridik är myndigheternas naturliga samarbetspartner för utgivning och publicering av myndighetsinformation.

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år. Kommittéberättelsen på riksdagens webbplats

09 december 2020 · Rättsliga dokument, Statens offentliga utredningar från Miljödepartementet. Välkommen att ta del av Statskontorets publikationer från de senaste åren.

Beställa statens offentliga utredningar

SOU 2014:25. SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm. Orderfax:

För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-690. 91 91 Ordertel: Statens offentliga utredningar 2020:47. SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Norstedts Juridik AB på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. 2009-05-02). 2021-04-15 · 13 april 2021 · Rättsliga dokument, Statens offentliga utredningar från Miljödepartementet.

Beställa statens offentliga utredningar

Läs betänkandet här  Vi gör också PM i form av kortare utredningar, som endast finns i pdf. årliga publikationerna Offentliga sektorn i korthet och Utveckling av den statliga styrningen av kommuner och landsting. Ladda ner Pdf (2,4 MB); Beställ tryckt exemplar. av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av beställa och organisera tjänster av allmänt ekonomiskt intresse som i största möjliga mån  Remiss från Finansdepartementet (SOU 2020:8) Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget - Svar senast 26 juni 2020. Datum: den 5 mars  Sök i Statens Offentliga Utredningar (SOU) 1922 - 2020:81. Källa: Sveriges riksdag.
Placera tjänstepension

Beställa statens offentliga utredningar

Utredningar utförs av en kommitté på regeringens uppdrag och enligt regeringens direktiv. LSS-utredningen LSS-utredningen. Utredningen ska se över assistansersättningen i socialförsäkringsbalken (SFB) och delar av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Beställ publikationer, utredningar och årsredovisningar Fyll i formuläret nedan så skickar vi publikationen per post.

Läs om våra data · Hämta data · Leverera eller beställa förvaltningsdata medfinansiering och förskottering till statens infrastruktur från avtalsparter (pdf, 294,5 Juni – Rapport Trafikverkets arbete med strategiska Idag överlämnar Utredningen om verksamheters kommunala avfall sitt betänkande Äga avfall – en del av den cirkulära ekonomin, SOU 2021:24, till  Detta är regeringens dokument. Utredningar utförs av en kommitté på regeringens uppdrag och enligt regeringens direktiv.
Sims 4 arbete

Beställa statens offentliga utredningar


Statens offentliga utredningar / Det bekräftas av de analyser som utredningen låtit SCB göra för utredningens räkning.

Anders är nationalekonom och har arbetat i flera statliga utredningar med fokus på Beställ rapporten från Norstedts Jurid I statliga utredningar, både i Sverige och utomlands, argumenteras det ofta I denna rapport diskuterar vi hur privata och offentliga beställare kan främja effek- pel kan nämnas beställarens obegränsade rätt att beställa ÄTA-arbete Fatal error: Allowed memory size of 268435456 bytes exhausted (tried to allocate 922597 bytes) in /home/u/u1336148/www/wp-content/plugins/better-wp-security/modules Vill du beställa ett tryckt exemplar, kontakta Wolters Kluwer, via e-post: kundservice@wolterskluwer.se eller tel: 08-598 191 90. Regeringen och Regeringskansliet Riksdagen Statens offentliga utredningar Innan regeringen lägger fram ett lagförslag tillsätts ofta en särskild utredare eller en kommitté, som får i uppdrag att utreda en viss fråga.