Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Musik. Göteborgs universitet. Kultur & Design. Utbildning. Grundlärarprogrammet med inriktning 

8935

LÄRARPROGRAMMET Modersmålets betydelse En litteraturstudie utifrån skolans undervisning ur ett interkulturellt perspektiv Gabriélla Sverker & Tomas Viberg Uppsats 15 hp Höstterminen 2011 Handledare: Ann-Christin Torpsten Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap Linnéuniversitetet

hakan.kollberg@gu.se Telefon: 031-786 55 28 Kompletterande pedagogisk utbild-ning (KPU) och Ämneslärarprogram-met Kristina Lindahl kristina.lindahl@gu.se Telefon: 031- 786 5860, 076-618 58 60 Håkan Kollberg Winsnes hakan.kollberg@gu.se Telefon: 031-786 55 28 Lärarprogrammet LP01 Håkan Kollberg Winsnes hakan.kollberg@gu.se Telefon: 031-786 Termin 2 inom Lärarprogrammet. Detta är första kursen i Samhällskunskap. Den går för studenter på Lärarprogrammet (Lp11) åk. 7-9 och gymnasielärare som valt samhällskunskap som huvudämne. Kursen startar vecka 3. Under vecka 2 kommer alla som är antagna till kursen att få … Title: Det oändliga arbetet – en litteraturstudie om lärares arbetstid: Authors: Svensson, Ida Widmark, Linda: Issue Date: 2006: Extent: 190965 bytes 2 Syftet med studien är att, med utgångspunkt i fyra examinatorers resonemang kring bedömning och betygsättning av fem examensarbeten på lärarprogrammet, få kunskap om hur examinatorer resonerar kring bedömning betygsättning. www.ufl.gu.se .

Lararprogrammet gu

  1. Lana betalningsanmarkning
  2. Lundahl ll1538

I Förståelse och  Förslaget att inrätta ett nytt vetenskapsområde avstyrktes av Uppsala universitet , Lunds universitet , Göteborgs universitet , Stockholms universitet , Luleå  Specialundervisning och differentiering En studie av grundskolans användning av specialpedagogiska resurser Göteborgs Universitet största vikt att studenter  Institutionen för lärarutbildning , Uppsala universitet . Forskningsprojekt Estetiskt lärande i timplanelös skola Musikhögskolan vid Göteborgs universitet 264  Om utopier. En vänbok till Nils Eriksson, Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, Göteborgs universitet, Göteborg, 2002. Burkes, John G. Cosmic debris. Göteborgs universitet En forskningsmiljö om skolutveckling samlar den kompetens som finns på olika enheter vid Institutionen för pedagogik och didaktik .

2021-04-06 · Grundlärarprogrammet passar dig som vill arbeta i skola eller fritidshem. Du kan välja mellan tre olika inriktningar; fritidshem, förskoleklass och årskurs 1- 3 eller årskurs 4-6. Genom att fånga upp barns nyfikenhet och glädje att lära är du med och utvecklar och lägger grunden till deras kunskaper och förmågor.

Dessa sidor vänder sig i första hand till dig som redan är student på läkarprogrammet. Här hittar du bland annat utbildnings- och kursplaner, blanketter, information om tentamen och kontaktuppgifter till studievägledare Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) Lärarprogrammet.

Lararprogrammet gu

Vill du bli lärare? Vill du vara med och påverka framtiden och bidra till unga människors möjlighet att utvecklas och växa? Läs Ämneslärarprogrammet vid Göteborgs universitet! Med ditt engagemang som lärare kommer du att vara med och skapa morgondagens programmerare, entreprenörer, svetsare, konstnärer… Oavsett vilka yrken människor väljer har du som lärare en central och

Vi har alla lärarprogram och flest ämnen i Sverige. Du kan utbilda dig till lärare i förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola eller vuxenutbildning. Det finns också vidareutbildning och kompletterande utbildningar för verksamma lärare. Välkommen till läkarprogrammet. För allmänna frågor rörande antagning, se: https://utbildning.gu.se/anmalanochantagning/kontakt. Dessa sidor vänder sig i första hand till dig som redan är student på läkarprogrammet.

Lararprogrammet gu

Den grundläggande behörigheten anger den ku 1 1 Inledning Alla barn har behov som behöver uppfyllas för att må bra, dessa kan vara fysiska, psykiska eller emotionella. Här ingår bland annat mat, omsorg, vila, rörelse, lek, delaktighet i sociala Inom Lärarprogrammet vid GU finns tre delvis olika VFU-modeller: grundmodellen i det sam-manhållna programmet, sammanhållna programmets ”MAG-modell”, samt VFU-modellen i korta programmet. Samtliga studenter är placerade i VFU-områden och har en VFU-ledare, samt en eller flera lokala lärarutbildare (LLU). hakan.kollberg@gu.se Telefon: 031-786 55 28 Kompletterande pedagogisk utbild-ning (KPU) och Ämneslärarprogram-met Kristina Lindahl kristina.lindahl@gu.se Telefon: 031- 786 5860, 076-618 58 60 Håkan Kollberg Winsnes hakan.kollberg@gu.se Telefon: 031-786 55 28 Lärarprogrammet LP01 Håkan Kollberg Winsnes hakan.kollberg@gu.se Telefon: 031-786 Termin 2 inom Lärarprogrammet. Detta är första kursen i Samhällskunskap. Den går för studenter på Lärarprogrammet (Lp11) åk. 7-9 och gymnasielärare som valt samhällskunskap som huvudämne.
Iso 26000 issues

Lararprogrammet gu

Högskolan Väst. Ämneslärare. 36.

2002b. http://www.ufl.gu.se/PDF-filer/lararprogrammet.pdf. Letzter  27 feb 2017 Tillgänglig: Vilka jobb har högst lön

Lararprogrammet gu
Göteborgs universitet. Ämneslärare, 7-9. 37. Högskolan Väst. Ämneslärare. 36. Högskolan Kristianstad. Ämneslärare, 7-9. 35. Södertörns högskola. Grundlärare.

Då är idrott och hälsa ett ämne för dig. Ämnet Idrott och hälsa läser du vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap. En första utgångspunkt för beskrivningen är att Lärarprogrammet vid GU är uppbyggt som ett samarbete mellan olika huvudmän: Göteborgs universitet, medverkande kommu- ner, skolor och friskolor. Databaser. Hitta en databas genom att söka på databasens namn. För att hitta databaser inom ditt ämne kan du filtrera databaslistan på ämne, ämnesord och materialtyp. Lärarprogrammet omfattar lägst 180 och som högst 330 hp och leder till lärarexamen.