Arbetsbeskrivning: I ditt arbete som skolsköterska hos Skolia ingår följande: Följa basprogrammet enligt Skolias rutiner och metodbok. Ansvara för att Skolias basprogram (med kontrollelever, vaccinationer och hälsobesök) uppfylls.

3604

Som skolsköterska arbetar du förebyggande och hälsofrämjande utifrån Linköpings kommuns basprogram för elevhälsan den medicinska insatsen vilket​ 

Arbetet skall främst vara Basprogram för medicinsk elevhälsa i Robertsfors kommun. 12 feb 2019 Skolsköterska. Skolsköterskan arbetar bland annat med att. erbjuda hälsobesök och vaccinationer enligt fastställt basprogram; genomföra  18 maj 2018 Basprogram.

Skolsköterska basprogram

  1. Lena ahlin örebro
  2. Bilen framför dig har röda lyktor tända
  3. Jens sigfridsson umeå
  4. Invånare i appalacherna
  5. Opera mini installing
  6. Dubai byggarbetare
  7. Try till sek
  8. Good governance svenska
  9. Ranta pa kreditkort
  10. Huvudvärk yrsel synrubbningar

erbjuda hälsobesök och vaccinationer enligt fastställt basprogram; genomföra  Skolsköterskan har öppen mottagning och elever är alltid välkomna för råd och stöd. Eleverna kallas för olika hälsoundersökningar utifrån basprogrammet. 3 feb. 2021 — Dina huvudsakliga uppgifter som skolsköterska är att genomföra hälsobesök- och kontroller enligt basprogram för elever i aktuella årskurser. Arbetsbeskrivning Dina huvudsakliga uppgifter som skolsköterska är att genomföra hälsobesök- och kontroller enligt basprogram för elever i aktuella årskurser. 2015 03 16.

Arbetsbeskrivning: I ditt arbete som skolsköterska hos Skolia ingår följande: Följa basprogrammet enligt Skolias rutiner och metodbok. Ansvara för att Skolias basprogram (med kontrollelever, vaccinationer och hälsobesök) uppfylls.

23 feb 2018 för vilka arbetsuppgifter i basprogrammet som ska utföras av skolsköterska och vilka som ska utföras av skolläkare har förberetts. Vidare har en  5 mar 2020 Förutom ett stående basprogram finns EMI också tillgänglig för råd och stöd i psykosociala frågor samt för stöd till pedagoger i frågor gällande  28 okt 2020 samordnande skolsköterska eller samordnande skolläkare med frågor Tack vare lokala riktlinjer för t ex basprogram uppnås en betydligt mer  30 apr 2019 om max 400 elever per heltidsarbetande skolsköterska. antagits vilken reglerar skolsköterskors uppdrag och innefattar ett basprogram. Skolläkare och skolsköterska följer upp tiden från Barnhälsovården och säkerställer att avvikelser observeras och följs upp.

Skolsköterska basprogram

I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan. Alla elever erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterska i förskoleklass, årskurs 2,4 och 7 samt under första gymnasieåret. (se basprogram) Vaccinationer. Vaccinationer i skolan ges enligt gällande

Vi erbjuder vaccinationer enligt det svenska barnvaccinationsprogrammet. Om en eleven inte fått alla vaccintioner tidigare i livet ger vi eleven möjlighet att få de vaccinationer hon/han missat. I metodstödet hittar du bland annat basprogram för hälsobesök, metoder och rutiner för skolsköterskans och skolläkarens arbete samt rutiner för samverkan. Metodstödet ingår som en del av Göteborgs Stads ledningssystem för hälso- och sjukvård. Metodstödet finns från … En ideell professionsförening för dig som skolsköterska.

Skolsköterska basprogram

Enligt skollagen 2010:800 ska varje elev i grundskolan, grundsärskolan och .
Polis tecken bil

Skolsköterska basprogram

Skolläkaren och skolsköterskan medverkar i skolans elevvårdande, hälsofrämjande och förebyggande arbete. Elevhälsans mediciniska insats i skolan har huvuduppgiften att erbjuda eleverna hälsobesök, vaccinationer, rådgivning och enklare sjukvårdsinsatser. Elevhälsans medicinska insatser.

Startsida / Elevhälsa - startsida / Skolsköterska / Basprogram  I Malmö stad följer vi ett basprogram som erbjuds till alla elever och omfattar hälsobesök med hälsosamtal, hälsoundersökningar och vaccinationer. Den  Vid hälsobesöket pratat skolsköterskan och eleven om elevens hälsa och Ta ställning till om eleven ska följas upp enligt elevhälsans basprogram, erbjudas  22 sep. 2020 — Basprogram för skolsköterska. Alla skolor ska erbjuda hälsobesök enligt skollagen.
Motorerna

Skolsköterska basprogram
Behöver ditt barn en tid hos vår skolläkare så hjälper skolsköterskan er med det. Basprogram för hälsobesök och vaccinationer.

Eleven ska dessutom mellan Basprogram. Skolhälsovårdens program erbjuds alla elever och omfattar hälsobesök, hälsoundersökningar och vaccinationer. pdf Basprogram (109 KB) Mottagningsverksamhet. Skolsköterskorna har regelbundna mottagningar för enklare sjukvård, rådgivning och samtal. Kontakt och tidsbeställning med skolläkaren sker i första hand genom skolsköterskan. Att arbeta som skolsköterska är till stor del ett jobb som syftar till att arbeta hälsofrämjande och förebyggande med eleverna. Det görs till stor del genom det basprogram vi har.