Vårt arbete och uppdrag. Vi är en statlig myndighet med uppgift att skapa förutsättningar för ett friskt och hållbart arbetsliv. Myndigheten är relativt liten och startade 

7697

Myndigheten för stöd till trossamfund har i uppdrag att främja en dialog mellan stat och trossamfund samt att bidra med kunskap om religion och samfundsliv i Sverige. Myndigheten fördelar också ekonomiska bidrag och ansvarar för frågor om trossamfundens roll i krisberedskapen. Läs mer om myndigheten.

18 timmar sedan · Myndigheten kommer också att få mer resurser än vad MSB har i dag för den här verksamheten. Så det innebär att det finns utrymme för att växa. Regeringen har aviserat anslagsökningar år två och tre. Så på ett par års sikt kan man säga att myndigheten kommer att växa.

Myndigheten

  1. Tomas karlsson umeå
  2. Rekondare lön
  3. Tetra pak lund kalmar county sweden
  4. Pension avdragsgill 35
  5. Abbs barber shop
  6. Vårdcentralen oxie öppettider
  7. Pdf cv format
  8. Arbetsintervju på arbetstid

Myndigheten för stöd till trossamfund har i uppdrag att främja en dialog mellan stat och trossamfund samt att bidra med kunskap om religion och samfundsliv i Sverige. Myndigheten fördelar också ekonomiska bidrag och ansvarar för frågor om trossamfundens roll i krisberedskapen. Läs mer om myndigheten. Läs mer. Myndigheten har en förturshantering som innebär att förtur ges till forskning som har tydlig potential att ge nytta i närtid för behandling och förebyggande av covid-19. Just nu ligger ett stort fokus på forskning relaterad till covid-19-vaccin. Vill du använda mobilt BankID väljer du BankID.

Myndigheten för delaktighet arbetar för att främja ett samhälle som ska vara användbart och tillgängligt för alla.

Hur synliggörs den som texten riktas till, den tänkta läsaren? Eveliina Tolvanen undersöker detta i informerande myndighetsbroschyrer utgivna på svenska och finska i Finland och Sverige. Se hela listan på riksdagen.se Myndigheten lyder dock under regeringen och inte under Regeringskansliet eller något av departementen. År 2013 hade regeringen 336 myndigheter under sig.

Myndigheten

Se hela listan på riksdagen.se

Logga in på Mina Sidor. Skriv in din e-postadress eller ditt användarnamn och lösenord.

Myndigheten

Myndigheterna ska se till att de lagar som riksdag och regering har beslutat om blir verklighet. Energimyndigheten, Migrationsverket, Polisen, Rymdstyrelsen och Skatteverket är några exempel på statliga myndigheter. Dela och bädda in Stäng. En myndighet har i många fall inrättats för att fullgöra en eller flera uppgifter som det uteslutande ankommer på staten eller kommunen att sköta. Dessa uppgifter inbegriper ofta myndighetsutövning, det vill säga åtgärder som ytterst är uttryck för det offentligas maktbefogenheter i förhållande till de enskilda. I går skickade myndigheten in årsredovisningen till Regeringen.
Dormy barkarby oppettider

Myndigheten

• punktskrift. • lättläst litteratur och nyheter. • taltidningar. • anpassad kurslitteratur till elever på högskola. och universitet.

Därför jämförs deras betyg med svenska sökande som gått ett högskoleförberedande program. Om myndigheten . Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata .
Happy yachting butik

Myndigheten
Myndigheten för yrkeshögskolans huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens. Vi analyserar arbetsmarknadens behov av utbildningar inom yrkeshögskolan, beslutar vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan och beviljar statliga medel till utbildningsanordnarna.

Vi analyserar arbetsmarknadens behov av utbildningar inom yrkeshögskolan, beslutar vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan och beviljar statliga medel till utbildningsanordnarna. 2021-04-18 · Myndigheten har inte tillgång till betygsfördelningen i hemlandet, utan endast från de som söker till universitet i Sverige. Därför jämförs deras betyg med svenska sökande som gått ett högskoleförberedande program. Om myndigheten . Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata . Myndighetens ledning ; Historia ; Certifikat ; Klagomål ; Myndigheten som arbetsgivare . Praktikplatser ; Kommunicera elektroniskt med oss ; Kontakt .