Balanskonto är de konton som ingår i balansräkningen. De visar företagets skulder, tillgångar och eget kapital. Om man tittar på BAS-kontoplanen så börjar konton med tillgångar på siffran 1 medan de konton som börjar på 2 utgörs av skulder och eget kapital. De konton som …

8430

12 aug 2011 Debiteras 6 000 kr. Konto 1920 Postgiro. Krediteras 6 000 kr. BALANSKONTON. Tillgångar. EK & skulder. RESULTATKONTON. Kostnader.

Att regelbundet stämma av kontona i bokföringen är en god idé för att försäkra sig om att bokföringen är korrekt. Balanskonton Resultatkonton Resultatkonton Resultatkonton Kontoklass 1 Kontoklass 2 Kontoklass 3 Kontoklass 4 Kontoklass 5 Kontoklass 6 Kontoklass 7 Kontoklass 8. Tillgångar Skuld/Eget K Intäkter/Ink Kostn/utgifter Arbetskraft Övriga verksamhetskostnad Övr. int/kostn Resultatkonton. Alla konton som beskriver Intäkter eller Kostnader är resultatkonton - övriga konton är så kallade balanskonton. Om du följer den BAS-kontoplanen har alla balanskonton ett kontonummer som är lägre än 3000. Konton högre än 2999 är resultatkonton.

Balanskonton resultatkonton

  1. Julgatan mariehamn
  2. Behandling missbruk ungdom

ÆUtgå alltid från hur händelsen kommer Beskrivning. Utifrån bokföringen kan man generera rapporter såsom en verifikationslista, en resultatrapport, en balansrapport och en huvudbok.Sammanställandet av räkenskaperna i exempelvis årsredovisningar kallas redovisning och när ett räkenskapsår är slut gör man bokslut, vilket innebär att avsluta bokföringen för den förflutna tidsperioden som vanligen motsvarar tolv månader. Balanskonton Resultatkonton 1110 Byggnader 3010 Varuförsäljning 1119 Ack. avskrivningar på byggnader 3310 Försäljning tjänster 1130 Mark 3960 Valutakursvinster 1220 Inventarier 3973 Vinst vid avyttring av anl.tillgångar 1229 Ack. avskrivningar enl plan, inventarier 1350 Andelar och värdepapper i andra företag I en balansräkning ska samtliga balanskonton i företaget ingå. De visar företagets totala tillgångar och skulder vid det givna tillfället. Resultatkonton ingår i en resultaträkning som är en sammanställning som visar verksamhetens intäkter och utgifter och mynnar ut i ett resultat som visar om företaget gått med vinst eller förlust. Om man tittar på BAS-kontoplanen så börjar konton med tillgångar på siffran 1 medan de konton som börjar på 2 utgörs av skulder och eget kapital. De konton som börjar med siffrorna 3 och 8 är resultatkonton.

Balanskonton Resultatkonton. Inkomstkonton Utgiftskonton + - + - + + Ökar Minskar Ökar Minskar. Ökar Minskar. Ökar Minskar. Tillgångskonton Skuldkonton. Dubbel bokföring. Æprincipiell logik. Kassa + - Tips! Har du svårt med om det skall vara. debet-eller kreditsidan. ÆUtgå alltid från hur händelsen kommer

Alla resultatkonton ställs samman i en rapport som kallas resultaträkning. Bokföring av resultatkonto. Alla konton delas upp i resultatkonton respektive balanskonton.

Balanskonton resultatkonton

Balanskonton: Alla konton som beskriver Tillgångar eller Skulder är balanskonton - övriga konton är s.k. resultatkonton. Om man följer den s.k BAS-kontoplanen 

Intäkter. Klass 4-7. Kostnader. Klass 8. 7; Kapitel 2 Löpande bokföring 9; Grundbegrepp 9; Balanskonton 10; Vad visar en balansräkning? 16; Kontinuitetsprincipen 17; Resultatkonton 21; Tre typer av  Balanskonton har ofta konteringsregler som anger att endast konto ska bokföras, medan resultatkonton normalt har konteringsregler som anger att konto och ett  likviditetstransaktioner.

Balanskonton resultatkonton

De visar företagets totala tillgångar och skulder vid det givna tillfället. Resultatkonton ingår i en resultaträkning som är en sammanställning som visar verksamhetens intäkter och utgifter och mynnar ut i ett resultat som visar om företaget gått med vinst eller förlust. Sidan redigerades senast den 13 mars 2013 kl. 17.26. Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported.För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Ett resultatkonto är ett konto i kontoplanen där intäkter och kostnader bokas. Alla resultatkonton ställs samman i en rapport som kallas resultaträkning.
Tidaholm anstalt address

Balanskonton resultatkonton

• Kontoklasser. • Eget kapital i enskild firma. ”Vanliga” bokföringshändelser. • Försäljning. • Inköp.

Tillgångar. EK & S. Rörelsens intäkter. enbart resultatenheter på resultatkonton, men kan användas på balanskonton också, men inte något som rekommenderas. Om man vill dela  nr 6, Resultatkonton:Alla konton som beskriver Tillgångar eller Skulder är balanskonton - övriga konton är s.k.
Avvikelserapportering system

Balanskonton resultatkonton

För tillgångar respektive skulder och eget kapital, d v s balanskontona, används kontoklasserna 1 och 2, medan kontoklasserna 3 – 8 används för resultaträkningen. Bas-planen gör tydligt skillnad mellan extern och intern redovisning. Med externredovisning menas den redovisning som riktar sig till utomstående.

Balanskonton visar tillgångar och skulder  Aktiva balanskonton anger vad föreningen äger eller vilka fordringar föreningen Kontoplanen övergår sedan i resultatkonton som börjar med siffran 3-9. balanskonton av och detta dokumenteras med specifikationer för varje konto. Resultatkonton stäms av översiktligt varje månad med undantag  att gå igenom alla balanskonton och se till att du vet vad Föregående ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och  Eftersom attesträtten är knuten till ansvarskod gäller samma regelverk för balanskonton som för resultatkonton.