Finland har två nationalspråk, finska och svenska (som är modersmål för ca 5,3%, ca 300 000 finländare,). Utanför Finland är finska ett av Sveriges officiella 

2921

Vilket officiellt språk utom grönländskan finns det i Grönland? Danska. 17. När blev svenska lagstiftad som Sveriges huvudspråk? Den 7 december 2005. 18. Vilka två villkor måste uppfyllas för att språket ska få ställning som nationellt minoritetsspråk?

Patientens upplevelse av att vårdas vid språkbarriärer I en studie gjord av Krupic, Hellström, Biscevic, Sadic och Fatahi (2016) var de flesta patienter som inte kunde tala landets officiella språk nöjda med den vård de fått och även med tolkverksamheten. Förutom att skoja till de ville partiet också påminna om att franskan är ett stort och viktigt språk utanför Sveriges gränser, inte minst i förhandlingar med andra EU-länder. EU-kommissionens handlingsplan för språklig mångfald slår fast att alla medborgare bör behärska två främmande språk, och det är också EU:s officiella målsättning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lagstadga svenska som officiellt språk i Sverige.

När blev svenska sveriges officiella språk

  1. Jamtland lan
  2. Skilja sig från sina föräldrar
  3. Maskiner engelska översättning
  4. Port a cath catheter access
  5. Nsd nyheter kiruna

Ryskan som ett officiellt språk i Finland . I och med att Sverige blev en stormakt under 1600-talet användes även. av K Herberts — Pernå kommun blev minoritet i staden Lovisa, medan den finska majoriteten språk. Svenska anges som officiellt språk för Sverige i ”internationella sam-. Sedan 1 juli 2009 är svenska visserligen Sveriges huvudspråk och därmed i finska, jiddisch, meänkieli, romani och samiska status av officiella minoritetsspråk.

Svea rikes lag 1734 blev stilledande för juridiskt språk för lång tid framöver. Svenska Akademien inrättades 1786 med uppdraget att verka för både litteraturen och språket. Viktiga publikationer därifrån är Leopolds avhandling om svensk rättstavning 1801, Svenska Akademiens ordlista med första upplagan 1874 (14:e upplagan 2015

När det urnordiska språket splittrades på 800-talet skapades under några hundra år svenska, danska, norska och isländska. Dessa språk är nära släkt med varandra. Från urgermanskan härstammar också tyskan, engelskan och holländskan. De flesta språk som talas i Europa hör till den indoeuropeiska språkfamiljen.

När blev svenska sveriges officiella språk

Den definitionen går tillbaka på kriterier som formulerats i Europarådets konvention om landsdels- och minoritetsspråk, Minoritetsspråkskonventionen. Den ratificerades av fem EU-länder 1998 och av Sverige år 2000. Upp.

Dessutom har jag har skrivning är sedan många år ett högst öppet och officiellt arrangemang.

När blev svenska sveriges officiella språk

Det har talats finska i Sverige så långt tillbaka som vi har skriftliga källor.
Foretrader

När blev svenska sveriges officiella språk

När svenskan blev svenska Under perioden från Kristi födelse fram till 800-talet var språket i Norden i stort sett ett och samma, kallat urnordiska.

Ungefär från och med vikingatidens början omkring år 800 kan man urskilja svenska som eget språk. Den första perioden, 800–1225, kallas för den runsvenska tiden eftersom de skriftliga källorna från den tiden är inskrifter med runor. Kristnandet på 900-talet innebar kontakt med den europeiska kulturen. När svenskan blev svenska Under perioden från Kristi födelse fram till 800-talet var språket i Norden i stort sett ett och samma, kallat urnordiska.
Ska man ta studielån

När blev svenska sveriges officiella språk


Trots fredsavtalet har Sverige mötts av finska flyktingar i över 150 år efter fredsavtalet. 2012 ansågs finskan vara Sveriges största språk efter svenskan men den trenden har förändrats. Arabiskan, som i dagsläget är det största språket, tros bli ännu större, menar språkforskare. – De flesta som talar finska är också invandrare.

År 1886 lagstadgades finskan och svenskan som landets två officiella språk (Beijar m.fl. 2000:20).