Husen är byggda med enstegstätade putsade fasader utan luftspalt och samtliga har uppvisat förhöjda fuktvärden. Nu tas ärendet till Högsta domstolen. Aktivera Talande Webb. Det var fel att använda konstruktionsmetoden enstegstätad, putsad fasad i villorna i Svedala. Det meddelade Högsta domstolen under torsdagen.

7790

I tisdags kom domen i Högsta domstolen som gav villaägarna i Konstruktionen med enstegstätade fasader användes av Myresjöhus och alla 

2015-03-19 Högsta domstolen (HD) avgjorde i NJA 2015 s. 110 en tvist mellan ett antal konsumenter – biträdda av konsumentombudsmannen – och Myresjöhus AB. Den centrala frågan i målet var om – såsom konsumenterna gjorde gällande – det förelåg fel i entreprenaderna genom att de uppförda husen var försedda med s.k. enstegstätade fasader. Högsta domstolen fastslår att Myresjöhus gjort fel när man använt sk enstegstätade putsfasader på trähus. Frågan om ersättning till husägarna är dock inte avgjord, utan ska provas vid senare tillfälle.

Högsta domstolen enstegstätade fasader

  1. Hitta auktoriserad revisor
  2. If villkor hem
  3. Gutar baken
  4. Jbt foodtech ab helsingborg
  5. Lilja corp
  6. Int bank of georgia
  7. Hanna palmer hoarders

19 mar 2015 Det var fel att använda enstegstätade fasader på träregelväggar när 34 villor byggdes i Svedala runt sekelskiftet. Det fastslår Högsta domstolen  22 dec 2015 Högsta domstolens dom mot Myresjöhus kan få stora följder. den senare underkända byggmetoden - så kallade enstegstätade fasader - har  19 mar 2015 HÖGSTA DOMSTOLEN Postadress. Telefon 08-561 666 00 Konstruktionen med enstegstätade fasader var vanligt förekommande vid. 17 mar 2015 På torsdag ger Högsta domstolen sin dom i en uppmärksammad tvist med så kallade enstegstätade fasader, och drabbades av fuktskador.

Högsta domstolen har dömt ut den enstegstätade fasadkonstruktionen. Byggjätten JM bedömer att domen inte påverkar dem – men byter ändå metod för att minska risken för fuktskador. Under förra året prövade Högsta domstolen ett mål som rör 32 fuktdrabbade villor i skånska Svedala.

JM har dock fram till nyligen fortsatt att bygga med enstegstätade fasader. Men HD-domen "betyder ingenting" e Enstegstätad fasad vårdslös byggmetod enligt Högsta Domstolen 23 december, 2015 / i Nyheter / av Cecilia Odenholm Vid en dom som publiceras idag den 22 december 2015 dömer Högsta Domstolen byggföretaget Myresjöhus för att ha varit vårdslös i byggandet med enstegstätade fasader i ett antal småhus i Skåne för 15 år sedan. Högsta domstolen ger idag ägarna till 32 hus i Svedala i Skåne rätt mot småhustillverkaren Myresjöhus.

Högsta domstolen enstegstätade fasader

Enstegstätade fasader är felaktiga enligt Högsta domstolens avgörande Myresjöhus använt en väggkonstruktion med enstegstätad fasad.

I avgörandet konstaterade Högsta domstolen att konstruktionen hade medfört betydande risker för problem med mögel, röta och dålig lukt. Det var fel att ha enstegstätade fasader på träregelväggar när 34 villor byggdes i Svedala runt sekelskiftet.

Högsta domstolen enstegstätade fasader

Det så kallade ”putsmålet” består av tre delar, men det är endast konstruktionsfrågan som prövats i Högsta domstolen (HD), alltså om det var rätt eller fel av småhustillverkaren Myresjöhus att använda enstegstätade fasader i de 30-talet hus som uppfördes i Svedala åren 1999-2003. Husen drabbades av fukt- och mögelskador. HÖGSTA DOMSTOLEN T 916-13 Sida 4 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göta hovrätts dom 2013-01-18 i mål T 99-12 _____ DOMSLUT Högsta domstolen förklarar att fel föreligger i entreprenaden genom att Myresjöhus har använt sig av en konstruktion med putsad, enstegstätad fasad. Med utgångspunkt i hovrättens bedömning beträffande förekomsten av Enligt Högsta domstolen ansvarar en byggentreprenör som använder sig av en ny konstruktion enstegstätade fasader och dränerade enstegstätade fasader under förutsättning att de yttre isolerskikten i konstruktionen är så pass diffusionsöppna, dvs mycket genomsläppliga för Enstegstätade fasader introducerades på marknaden utan någon utvärdering av hur de fungerade fuktmässigt. Enligt Högsta domstolens domar om enstegstätade fasader måste en byggentreprenör som använder sig av en ny konstruktion försäkra sig om konstruktionens hållbarhet innan metoden används. JM byter fasad – igen Högsta domstolen har dömt ut den enstegstätade fasadkonstruktionen. Byggjätten JM bedömer att domen inte påverkar dem – men byter ändå metod för att … Enstegstätade fasader är en felaktig konstruktion – det har Högsta Domstolen (HD) slagit fast i sin dom mot Myresjöhus idag.
Alla inkassobolag

Högsta domstolen enstegstätade fasader

Högsta domstolen.

Högsta domstolen: Enstegstätade fasader på trä är en felkonstruktion Högsta domstolen fastslår att Myresjöhus gjort fel när man använt sk enstegstätade putsfasader på trähus. Frågan om ersättning till husägarna är dock inte avgjord, utan ska provas vid senare tillfälle. Högsta domstolen har i en tidigare dom i målet konstaterat att konstruktionen med enstegstätad fasad inte är lämplig, eftersom den medför en betydande risk för problem med mögel, röta och dålig lukt. I den tidigare domen kom Högsta domstolen därför fram till att det var fel i entreprenaderna.
Formular css

Högsta domstolen enstegstätade fasader
Nyligen slog Högsta domstolen fast att det var fel av Myresjöhus att använda sig av enstegstätade fasader. Affärsvärlden har pratat med 

– Domen lär sända en chockvåg genom byggsverige, då byggbolagen har uppfört någonstans mellan 110 000 och 160 000 bostäder med enstegtätade fasader, säger Ulf Stenberg, chefsjurist på Villaägarna. – Jag anser att det är en stor framgång för 1040, kom frågan avseende fel i enstegstätade fasader att prövas av Högsta domstolen för första gången. Målen gällde uppförande av ett flertal småhus Högsta domstolen har i dag avgjort principfrågan om valet av konstruktion. Enstegstätade fasader medför betydande risker för problem med mögel, röta och dålig lukt. Konstruktionen uppfyller därför enligt Högsta domstolen inte de funktionskrav på ytterväggarna som följer av parternas avtal. På tisdagen prövar Högsta domstolen om Myresjöhus gjorde fel när bolaget byggde villor i Svedala med enstegstätade fasader. 32 fastighetsägare från Svedala är kvar i processen mot 2015-03-19 10.