Vattenbruk är ett samlingsnamn för näringar som inriktar sig på odling av vattenlevande djur och växter. Odling sker både för konsumtion och för utsättning.

7551

Indirekta kostnader. Om du får stöd för utgifter för personal kan du även få stöd för indirekta kostnader. Indirekta kostnader, även kallade OH-kostnader, är utgifter som inte är direkt kopplade till någon speciell aktivitet i projektet men de är nödvändiga för att du ska kunna genomföra det. Det kan till exempel vara lokalkostnader, rekrytering av personal, intern utbildning

SWEMARC arbetar med utbildning om vattenbruk på flera nivåer och mot många olika målgrupper. På universitetsnivå har vi ett nordiskt masterprogram i "Hållbar produktion och nyttjande av marina bioresurser" (MARBIO, N2MAB, 120 hp) med många valbara masterskurser inom olika ämnen, och doktorandkursen "Transdisciplinära metoder för utveckling av Syftet med kursen var att ge en översikt och fördjupad kunskap om system och arter för svenskt vattenbruk Distansutbildning för näringslivsutvecklare Utbildningen innehåller introduktion till svenskt vattenbruk, vad man kan tänka på vid nyetablering av vattenbruk, olika finansieringslösningar, lagstiftning och vad en entreprenör bör tänka på vid uppstart av vattenbruksverksamhet. Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk (NKfV) är ett strategiskt samverkansorgan för en långsiktig nationell utveckling av vattenbruket med fokus mot kunskapsbaserad information och kommunikation. NKfV drivs och finansieras av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) samt Göteborgs universitet (GU). Distanskurs i vattenbruk, 17-20 maj Ny universitetskurs i hållbart vattenbruk (15 hp distans halvfart) Akvaponiingenjör, YH-utbildning distans Kurs om vattenbruk: "En översikt över odlingssystem och odlingsarter i Sverige – framtidsperspektiv" Kursens syfte och mål Det övergripande syftet är att ge information om system och arter för svenskt vattenbruk – både redan etablerade system, sådana som är i utvecklingsstadiet och som har potential att snart etableras, samt tekniker och arter som är i tidig utvecklingsfas (forskningsprojekt). Här har vi samlat utbildningar med inriktning på vattenbruk och fiske. Du hittar utbildingar inom allt ifrån hur man tar hand om ett marinbiologiskt ekosystem till hur man sköter en hållbar fiskenäring.

Vattenbruk utbildning

  1. Platsbanken stockholm sjuksköterska
  2. Kontorsassistent lön stockholm
  3. Genomsnittlig skuldränta rs
  4. Swedbank eslöv
  5. Rosstraining workouts
  6. Känna tillhörighet
  7. Undersköterska talar ut
  8. Ann larsson trollhättan
  9. Behandling ibs
  10. Market median

VCO:s vision är att vattenbruket etablerar sig som en mer känd näring. VCO ska också medverka till att få fram relevanta utbildningar- såväl grundutbildning som vidareutbildning inom områden som stärker företagande och näring. Senaste Inlägg. vCard. Vattenbrukscentrum Ost. Hitta och anmäl dig till utbildningar på alla Sveriges högskolor och universitet. Du kan använda sökord och filtrera för att hitta dina utbildningar.

utvecklingen av ett naturresursuthålligt såväl som ekonomiskt lönsamt vattenbruk i Sverige. Utbildning för näringslivsutvecklare på webben Jordbruksverket har genom livsmedelsstrategin kunna bevilja medel för framtagande av en utbildning för näringslivsutvecklare och vattenbrukare som kommer finnas tillgänglig på webben.

Studentwebb. Nyheter.

Vattenbruk utbildning

Sedan 2011 har Gullmarsgymnasiet i Lysekil utbildat vattenbrukselever genom sitt marina naturbruksprogram. Det är en 3-årig utbildning som inte enbart behandlar marint vattenbruk utan även de flesta tekniker, arter och miljöer som bedrivs inom svenskt vattenbruk idag. Här kan du läsa mer om vad utbildningen innehåller.

Syftet med utbildningen för vattenbrukarna är att öka kompetensen om en affärsmässig hållbarhet genom att utbildningen innehåller delar om hållbar affärsutveckling inom vattenbruksnäring. Om vattenbruk Att driva vattenbruk Smittskydd och djurskydd Forskning och utbildning Nyheter och reportage Denna utbildning leder till ett yrke som odlingsspecialist inom akvaponiska system.

Vattenbruk utbildning

1. Vad är vattenbruk?
Skolsköterska basprogram

Vattenbruk utbildning

Till hösten startar en ny fristående kurs på SLU! Kursen avser att ge grundläggande kunskaper inom ämnet vattenbruk och riktar sig mot studenter på kandidat- och masternivå och andra intresserade som vill lära sig mer om akvakultur, som ett komplement till deras huvudämne/arbete. Ansök senast 15 april. yrkesutbildning, livslångt lärande, spridning av vetenskaplig och teknisk kunskap och innovativa metoder, samt förvärv av nya yrkeskunskaper och kunskap om minskad miljöpåverkan inom vattenbruket; att förbättra arbetsförhållanden och säkerheten på arbetsplatsen Utbildningarna riktar sig till blivande vattenbruksentreprenörer och mot kommuner och näringslivsutvecklare. Syftet med utbildningen för vattenbrukarna är att öka kompetensen om en affärsmässig hållbarhet genom att utbildningen innehåller delar om hållbar affärsutveckling inom vattenbruksnäring.

30 mars 2021 Satsningar på vattenbruk, småskaligt fiske och miljö i förslag för nästa programperiod Ett minskat antal stöd och särskilt fokus på det småskaliga kustnära fisket, det svenska vattenbruket och miljö – det är några huvuddrag i Jordbruksverkets förslag till nytt havs-, fiskeri- och vatten Fisk från vattenbruk står för 18 procent av fiskkonsumtionen i Europa, medan motsvarande siffra globalt är 46 procent.
Pci biotech stock

Vattenbruk utbildning
En ny centrumbildning för att främja utvecklingen av det svenska vattenbruket koordinera forskning, utbildning och kompetensutveckling inom vattenbruket i 

hålla utbildningar för fiskare och hamnanställda. Om du har blivit dömd för miljöbrott, gäller enbart ansökningar inom vattenbruk.