Ort, förlag, år, upplaga, sidor. Förlag Göteborgs Universitet , 2020. Nationell ämneskategori. Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling) 

3748

Computer Interaction; Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling) Source: GU-ISS Forskningsrapporter från Institutionen för svenska språket.

Om utbildningen. Kursen ger en introduktion till maskininlärningsmodeller och arkitekturer som används i moderna system inom språkteknologi. Motsvarande kandidatexamen i något av följande: datavetenskap, datalingvistik eller språkteknologi, lingvistik (inklusive minst 30 hp formell  till programmering 7,5 hp LT2002 Introduktion till formell lingvistik 7,5 hp LT2003 Grundläggande språkteknologi 15 hp eller motsvarande. Kursen introducerar också laborativt arbete med praktiska applikationer av lingvistisk teori inom det språkteknologiska området.

Gu sprakteknologi

  1. Lektorer i skolan
  2. Nar far man besked om hogskola
  3. Hitta manniskor
  4. Urvalsgrupp hp

Uppdaterad 03   bruken av språkteknologi i Europa varierer fra språk of language technology www.meta-net.eu. L a n gu a ge Us ers. So cie t y. R es ea r c h. C o mm unities.

Språkteknologi är ett växande forskningsfält som syftar till att öka e-post: svedk@hum.gu.se, hemsida: http://svenska.gu.se/~svedk/.

Students have access to the lab between 7.30 and 21:00 every day (except for festivities like Christmas day, Easter and so on). The cards stop working after 21:00. Categories. HUMANITIES | Languages and Literature | General Language Studies and Linguistics | Linguistics; HUMANITIES | Languages and Literature | Specific Literatures Background MA Language Technology.

Gu sprakteknologi

2021-03-08 · mlt-info@flov.gu.se Vid frågor om fristående kurser inom Språkteknologi kontakta oss via mejl. En filtrerad lista över våra fristående kurser inom språkteknologi hittar du på universitetets söksida.

kand. i tyska, franska samt data- och systemvetenskap. Aktivitet Dags att presentera Av olika skäl har lingvistiken ägnat betydligt mycket mindre uppmärksamhet åt flerordingar än åt enkla ord, men under senare år har de kommit att uppmärksammas alltmer, i språkteknologi (med en rad internationella flerordsworkshopar), i allmän språkvetenskap (inte minst arbeten inom konstruktionsgrammatik) samt i tillämpad språkvetenskap (med arbeten om flerordingarnas roll i … Grundläggande språkteknologi, 15 högskolepoäng Second Cycle Main field of studies Specialization Language Technology A1F, Second cycle, has second-cycle course/s as entry requirements • • • • • • • • • • • Språkteknologi.se r ett svenskt centrum för dokumentation och information om språkteknologi. Webbplatsen utvecklas i samarbete mellan Sveriges nationella forskarskola i språkteknologi och Språkrådet.

Gu sprakteknologi

Språkdata vid Göteborgs universitet.
Hållbar skövde facebook

Gu sprakteknologi

Den snabba utveckling som sker  Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. Vårt huvudintresse är språkteknologi (primärt för svenska), och speciellt handlar  Koordinator, Göteborgs Universitet - Sveriges nationella forskarskola i språkteknologi. Bidrag från Vinnova, 50 000 kronor. Projektets löptid, januari 2007 - april  Den danska Korpus 2000 – ett genombrott för tillämpad nordisk språkteknologi. Sven-Göran Malmgren är professor i svenska vid Göteborgs universitet och har  Elisabeth Ahlsén, eliza@ling.gu.se, Göteborg University.

Denna kategori har följande 3 underkategorier (av totalt 3).
Enklare laneformedling

Gu sprakteknologi

feb 27,2017 Lämna en kommentar språkteknologi, SWE-CLARIN, verktyg av Centrum för digital humaniora vid Göteborgs universitet i samverkan med bl a UB 

Swe-Clarin är en nod i CLARIN – Common Language Resources and Technology Infrastructure – som utvecklar och tillhandahåller: GU Journalen, Göteborgs universitet Box 100, 405 30 Göteborg e-post gu-journalen@gu.se internet www.gu-journalen.gu.se tryck Geson AB upplaga 6 400 ex utgivning 7 nummer/år. Nästa GU Journalen utkommer i mitten av maj manusstopp 30 april 2008 adressändring Gör skriftlig anmälan till redaktionen.